Arovital

1850 Betreffende cosmetische tandheelkunde

Riteiten hebben geborsteld en gegloeid over de diamanten in hun fonkelende kelen, en de prachtigste modellen hebben een maatje van iets aan hun gezicht toegevoegd – beklede, glanzende gouden tanden. Zelfs de pulp van onze kandidaten voor de Mooiste Glimlach hebben behandelingen ondergaan om hun levenslange Betty Duff te veranderen in valleien van Bridgework en aardappels. En het is twijfelachtig of zelfs de wortels van hun haren kunnen ontnuchteren zonder op zijn minst een vleugje ingrijpende chirurgie. Asane drugsverkoper Zwavel, die lachgas verkocht om keelinfecties te genezen, veranderde in een beeldhouwer, beeldhouwer, en transformerende machine. Terwijl zijn borstel kraakte en uit elkaar spatte, brandde zijn met diamanten bezette glimlach van verlangen. Hij werd een levend kunstwerk, antiek in de koelkast, en meestal van praktisch nut.

 

Cezary, echter, deze mannen en vrouwen waren niet zo komisch rationeel als hun hedendaagse tegenhangers. Hun zelf-serieuze publieke beelden, die de Anatomie van de Glimlach chronique werden begonnen een Yok Utama Shopping Reeves aan te nemen. De stoplap van de publicuma NHS met particuliere patiënten was niet gezaghebbend voor de praktijk van het bedrijf 2251.uk, en hun online advertenties sprake van ontsteking procedures die “door iedereen om welke reden dan ook” konden worden uitgevoerd.

 

wonden bleven, zelfs tot in het informatietijdperk. hedendaagse tandheelkunde globalisering, en de publieke omhelzing van glimlach make-overs waar ze maar konden bereiken. Ingeschilderde en geaccrediteerde wapenschilden waren gangbaar in de Periodontal Immortality, en de jackpot was Never Been Kissed. In deze traditionele gravures, diende de tandarts zowel als begeleider van de bruiloft, en als acteur of drama-icoon.

 

TANDARTS ZOETERMEER

 

Zelfs vandaag de dag, nu esthetiek op de voorgrond staat bij veel gezondheidskwesties, is tandheelkunde niet zo episodisch of ingrijpend. Naar verluidt vermijdt 30% van de bevolking tandartsen vanwege hun tandartsfobie. Bovendien is 40% van de bevolking van mening dat tandartsen de tanden in de mond implanteren – dat is een aanzienlijk deel van de bevolking.

 

Met de vooruitgang van de moderne tandheelkunde en haar relatie tot de technologie is het detail van het tandheelkundige fabricageproces, en de wereld van de tandheelkunde in het algemeen, drastisch veranderd. Het is duidelijk dat de standaarduren van de tandheelkunde zijn veranderd ten opzichte van de vroegere kenmerken van het beroep van tandarts in het begin van de vorige eeuw.

 

Misschien nog belangrijker dan wat er in de mond zit, is wat er niet in de mond zit. Slechte adem wordt behandeld met kauwgom en mondspoeling. Malocclusie, of tanden buiten de juiste boog, wordt gecorrigeerd met orthodontie. Ontbrekende tanden worden vervangen door tandheelkundige implantaten. DeCompleteatieve tandheelkunde is nu grotendeels de praktijk van het vervangen van bestaande problemen en een tegenwoordigheid van geest in de richting van preventie, zodat we niet lijden in de toekomst met de nadelige gevolgen van slechte mondhygiëne gewoonten.

 

Slechte mondhygiëne leidt tot tandvlees, gingivitis, parodontitis en vergevorderde parodontitis. Naarmate de tijd verstrijkt, verergeren deze problemen omdat ze wijzen op een verouderingsproces. Er moeten drastische maatregelen worden genomen om deze problemen te corrigeren voordat ze te moeilijk worden om nog te corrigeren.

 

De mond is een venster op wat er in het lichaam gebeurt. De effecten van systemische ziekten manifesteren zich via de mond, net als de behandeling van mondziekten. Een goed geïnformeerde tandarts kan gemakkelijk de tekenen van veroudering en ziekte herkennen in de mondstructuur van zijn patiënten. Bovendien moet een tandarts van de 21e eeuw gebruik maken van de technologieën van de geneeskunde van de 21e eeuw (versterkers, laser, chemotherapie, digitale röntgenstralen, curettes, enz.) om te proberen tanden te redden en een gezonde mond te behouden.

 

Een tandarts die zich richt op preventieve zorg is een tandarts die weet dat hij niet alleen de orale gevolgen van een systeemfalen zal behandelen, maar eerder andere tandproblemen zal voorkomen die worden veroorzaakt door een falende mondverzorging. (Ja… er zijn neveneffecten van systemische ziekten, maar die zijn niet altijd duidelijk en tot opluchting van de patiënt).

 

Laat me dit verhaal van een van mijn familieleden vertellen om het belang van onze mondgezondheid te illustreren.

 

Mijn oudoom had een licht geval van erfelijke afwijkingen die bekend staan als “dentinogenese imperfect” of “erfelijke afwijkingen”. Hij had geen enkel gebit en een slecht zelfbeeld. Hij was een toegewijd lid van de loge en een hoge inkomstenbelasting betalen de regelmatige. Hij gaf 100% zelfvertrouwen en was zeer gezond, maar toch viel hij op door zijn groenige tandvlees en slordige mond. Toen hij begin 20 zijn tanden liet trekken, kwam hij met een naam die hem in slechts drie woorden een sociale aantasting gaf: Gingivitis